ALLMÄNNA FLAGGDAGAR

Vi har många skäl att fira
Både gemensamma och egna

Allmänna flaggdagar

I Sverige har vi 17 allmänna flaggdagar 2024. Vi har även många viktiga privata flaggdagar – eftersom du och alla vi andra i Sverige naturligtvis har många goda skäl att fira och flagga!
Här hittar du våra allmänna flaggdagar 2024. Dina privata flaggdagar har du bäst koll på själv. Flaggan i topp närhelst du vill och känner för det!

Reglerna inte så strikta

När du ska flagga finns det en del rekommendationer som är bra att följa. De grundar sig på tradition och på tanken att flaggan är en nationell symbol. Men med åren har reglerna luckrats upp lite i och med att flaggan används i allt fler sammanhang, till exempel inom idrotten.
Att flaggan syns och används av oss alla är i grunden bra – så flagga hellre än låt bli, även om du är osäker på reglerna!

Bli påmind om att flagga

LADDA NER APPEN Sveriges Flagga från Appstore eller Google Play Store. Om du tittar i din telefon kan du ladda ner appen direkt genom att klicka på länkarna.
I appen Sveriges Flagga kan du ställa in påminnelser så att du inte missar att flagga på våra flaggdagar. Där hittar du även lättillgängliga flaggfakta. Bra att ha!