STYRELSE ARBETSUTSKOTT

Styrelsen är ansvarig för stiftelsen
Arbetsutskottet sköter det löpande arbetet

Stiftelsens styrelse

Andreas Norlén, Riksdagens talman,
styrelsens ordförande

Henrik Klackenberg, Riksarkivet,
styrelsens vice ordförande

Kenneth G Forslund,
Riksdagens förste vice talman

Julia Kronlid,
Riksdagens andre vice talman

Kerstin Lundgren,
Riksdagens tredje vice talman
Göran Arrius, SACO
Cecilia Brinck, Stockholms stad

Thomas Bertilsson, LRF
Roland Ekenberg, f.d. Rikshemvärnschef
Anna Ekström, statsråd
Björn Eriksson, Riksidrottsförbundet
Karin Helander, Kungliga Vitterhetsakademien

Anna-Karin Hennig, Scouterna
Berit Högman, Länsstyrelsen i Västernorrlands län

Marika Markovits, Svenska kyrkan

 

 

 

Adam Pilat, Samarbetsorgan för
etniska organisationer i Sverige
Hans-Erik Qvarnström,
Sveriges Hembygdsförbund
Annette Rihagen, f.d. Rikslottachef

Marie Rudberg, Svenskt Näringsliv
Heléne Rådemar, Svenska Lottakåren
Stefan Sandborg, Försvarsmakten/Hemvärnet

Peter Sandwall, Länsstyrelsen i Kalmar län
Håkan Sparr, TCO
Margareta Thorgren, Kungliga Hovstaterna
Lasse Thörn, LO
Carola Gunnarsson, Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Madeleine Sjöstedt, Svenska institutet
Charlotte Wrangberg, Utrikesförvaltningen

Arbetsutskottet

Henrik Klackenberg,
Riksarkivet, ordförande
Göran Arrius, SACO
Roland Ekenberg, f.d. Rikshemvärnschef
Annette Rihagen, f.d. Rikslottachef
Stefan Sandborg, Försvarsmakten/Hemvärnet
Marika Markovits, Svenska Kyrkan

 

 

OM OSS

ANSÖK OM FLAGGA/FANA