STYRELSE ARBETSUTSKOTT

Styrelsen är ansvarig för stiftelsen
Arbetsutskottet sköter det löpande arbetet

Stiftelsens styrelse

Andreas Norlén, Riksdagens talman,
styrelsens ordförande

Henrik Klackenberg, Riksarkivet,
styrelsens vice ordförande

Åsa Lindestam,
Riksdagens förste vice talman

Lotta Johnsson Fornarve,
Riksdagens andre vice talman

Kerstin Lundgren,
Riksdagens tredje vice talman
Göran Arrius, SACO
Cecilia Brinck, Stockholms stad
Roland Ekenberg
Anna Ekström, statsråd
Björn Eriksson, Riksidrottsförbundet
Åke Göransson, Myndigheten för stöd till trossamfund-SST (Avliden)
Karin Helander, Kungliga Vitterhetsakademien
Berit Högman, Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Thomas Bertilsson, LRF
Marie Rudberg, Svenskt Näringsliv

Sten Nordin, Länsstyrelsen i Blekinge län
Adam Pilat, Samarbetsorgan för
etniska organisationer i Sverige
Hans-Erik Qvarnström,
Sveriges Hembygdsförbund
Annette Rihagen
Heléne Rådemar,
Svenska Lottakåren
Stefan Sandborg, Försvarsmakten/Rikshemvärnet
Håkan Sparr, TCO
Hans Ulfvebrand, Svenska Kyrkan
Viktoria Van Gerpen,
Kungliga Hovstaterna

Arbetsutskottet

Henrik Klackenberg,
Riksarkivet, ordförande
Göran Arrius, SACO
Roland Ekenberg
Annette Rihagen
Stefan Sandborg, Försvarsmakten/Rikshemvärnet
Viktoria Van Gerpen,
Kungliga Hovstaterna

 

 

OM OSS

ANSÖK OM FLAGGA/FANA