STYRELSE ARBETSUTSKOTT

Styrelsen är ansvarig för stiftelsen
Arbetsutskottet sköter det löpande arbetet

Stiftelsens styrelse

Andreas Norlén, Riksdagens talman,
styrelsens ordförande

Henrik Klackenberg, Riksarkivet,
styrelsens vice ordförande

Kenneth G Forslund,
Riksdagens förste vice talman

Julia Kronlid,
Riksdagens andre vice talman

Kerstin Lundgren,
Riksdagens tredje vice talman

Göran Arrius, SACO
Beatrice Ask, Länsstyrelsen i Södermanlands län
Anna-Karin Andersson, Sveriges Hembygdsförbund
Olle Burell, Stockholms stad
Thomas Bertilsson, LRF
Roland Ekenberg, f.d. Rikshemvärnschef
Anna Ekström, f.d. statsråd
Björn Eriksson, Riksidrottsförbundet

 

 

 

Carola Gunnarsson, Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Jens Hedström, Svenskt Näringsliv
Karin Helander, Kungliga Vitterhetsakademien
Anna-Karin Hennig, Scouterna
Marika Markovits, Svenska kyrkan
Adam Pilat, Samarbetsorgan för
etniska organisationer i Sverige
Annette Rihagen, f.d. Rikslottachef
Heléne Rådemar, Svenska Lottakåren
Laura Swaan Wrede, Försvarsmakten/Hemvärnet
Johan Sterte, Länsstyrelsen i Västmanlands län
Håkan Sparr, TCO
Margareta Thorgren, Kungliga Hovstaterna
Lasse Thörn, LO
Madeleine Sjöstedt, Svenska institutet
Charlotte Wrangberg, Utrikesförvaltningen

Arbetsutskottet

Henrik Klackenberg,
Riksarkivet, ordförande
Göran Arrius, SACO
Roland Ekenberg, f.d. Rikshemvärnschef
Annette Rihagen, f.d. Rikslottachef
Marika Markovits, Svenska Kyrkan
Laura Swaan Wrede, Försvarsmakten/Hemvärnet

 

 

OM OSS

ANSÖK OM FLAGGA/FANA