STYRELSE ARBETSUTSKOTT

Styrelsen är ansvarig för stiftelsen
Arbetsutskottet sköter det löpande arbetet

Stiftelsens styrelse

Andreas Norlén, Riksdagens talman,
styrelsens ordförande

Henrik Klackenberg, Riksarkivet,
styrelsens vice ordförande

Åsa Lindestam,
Riksdagens förste vice talman

Lotta Johnsson Fornarve,
Riksdagens andre vice talman

Kerstin Lundgren,
Riksdagens tredje vice talman
Göran Arrius, SACO
Eva-Louise Erlandsson Slorach,
Stockholm stad
Roland Ekenberg,
Försvarsmakten/Hemvärnet
Anna Ekström, statsråd
Björn Eriksson, Riksidrottsförbundet
Åke Göransson, Myndigheten för stöd till trossamfund-SST
Katarina Hedberg, Svenska Scoutrådet
Liselott Hagberg, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Barbro Isaksson, Svenska Lottakåren
Lars Göran Johansson, Svenskt Näringsliv
Kenneth Johansson,
Länsstyrelsen i Värmlands län
Adam Pilat, Samarbetsorgan för
etniska organisationer i Sverige
Hans-Erik Qvarnström,
Sveriges Hembygdsförbund
Anette Rihagen, PostNord
Anders Karlsson,
Lantbrukarnas Riksförbund
Håkan Sparr, TCO
Birgitta Svensson,
Kungliga Vitterhetsakademien
Börje Söderström, LO
Hans Ulfvebrand, Svenska Kyrkan
Viktoria Van Gerpen,
Kungliga Hovstaterna

Arbetsutskottet

Henrik Klackenberg,
Riksarkivet, ordförande
Göran Arrius, SACO
Roland Ekenberg,
Försvarsmakten/Hemvärnet
Annette Rihagen, PostNord
Viktoria Van Gerpen,
Kungliga Hovstaterna

 

 

OM OSS

ANSÖK OM FLAGGA/FANA