FANOR UTDELADE PÅ NATIONALDAGEN

Fanor utdelade på Nationaldagen

Viktiga insatser som belönats med en fana. Som ett led i att sprida användandet av svenska flaggan delar Stiftelsen Sveriges Nationaldag varje år ut fanor till föreningar och organisationer i hela landet. Fanor delas bland annat ut av Kung Carl XVI Gustaf vid det officiella firandet av Nationaldagen på Skansen i Stockholm. Fanor delas också ut av Landshövdingarna runt om i Sverige. Ansök gärna redan nu om din förening önskar få en fana.

Fana till Mariestads blåsorkester och drill

2017 var Mariestads blåsorkester och drill en av de utvalda fanmottagarna som fick ta emot sin fana av kungen vid det officiella firandet på Skansen.
– Det är ett bevis på att vi gör någon nytta i vår verksamhet. Att vi tar emot den på Skansen är förstås ännu större sade Lars Appelgren, ordförande i stödföreningen, i Mariestads-Tidningen.
Flera representanter var på plats under Nationaldagen och tog emot fanan på ett soligt Skansen. Med på den ärorika resan var en representant från orkestern, en från drillen och två från stödföreningen: Lars Pirfält, Sara Angel, Maria Mathiasson och Åke Mathiasson.
Mariestads Blåsorkester bildades 1970 och består idag av ca 30 ungdomar från 11 år och uppåt under ledning av Sten-Inge Jonsson. Han är musiklärare med trumpet som sitt huvudinstrument. Ungdomarna kommer från den kommunala musikskolan.

Drillen bildades 1975 och består i dagsläget av cirka 10 ungdomar i åldrarna 6-16 år, under ledning av Sara Angel.
Vartannat år får orkester och drill åka på en resa till något annat land, t.ex. Kroatien (2012) eller Italien (2018).
Nu hålls fanan säkert placerad i uniformsförrådet och tas fram i samband med framträdanden. Fanan finns alltid längst fram när Mariestads blåsorkester och drill är ute och marscherar. Den mottagna fanan används därför flitigt. Blåsorkestern och drillen gör uppskattade och välbesökta framträdanden under hela året, t.ex. i samband med den årliga julskyltningen, valborgsmässofirandet och en uppskattad vårkonsert. Var Mariestads blåsorkester och drill framträder nästa gång får du information om på deras hemsida http://blasodrill.se.

Mariestads blås drill
Lars Pirfält, Maria Mathiason, Sara Angel, Åke Mathiason
Fotograf: Ida Pirfält
 

Barn från Stockholms Dövas Förening överlämnade blomsterbukett till H.M. Drottning Silvia

Stockholms Dövas Förening, Sveriges äldsta funktionshindersförening och den största dövföreningen, bildades 1868 på Manillaskolan och fick 2018 äran att för första gången på 150 år ta emot en egen fana av H.M. Konungen. Föreningen deltog också i festtåget från Kungsträdgården till Skansen. Stockholms Dövas Förening gick tillsammans med Kvinnoföreningen som varit med flera gånger. Stockholms Dövas Förening fick också, som representant för de föreningar som mottog fana av H.M. Konungen, utse ett av de blomster-barn som vid Kungafamiljens ankomst till Skansen överlämnade blommor till Kungafamiljens kvinnliga deltagare. 2018 var även första året som föreningar som mottog fana på Skansen deltog i en fanparad på Kungliga Slottet i samband med Tapto efter Kungaparets Nationaldagsmottagning.

Stockholms Dövas Förenings verksamhet syftar till att döva ska kunna träffas, umgås och göra saker tillsammans i teckenspråkig miljö. Föreningen bedriver informativ, social, kulturell och intressepolitisk verksamhet när det gäller dövas rättigheter och för svenskt teckenspråk.
På Dövas Hus ordnas kurser, föreläsningar, fester, debattkvällar, sportkvällar och mycket mer. Därtill kommer sektioners, klubbars och närstående föreningars verksamhet (t.ex. träffar för pensionärer och även för döva med kognitiva funktionsnedsättningar) vilket gör att föreningslokalen sällan står tom.

Det svenska teckenspråket blev officiellt erkänt 1981, då Sveriges riksdag erkände dövas rätt till teckenspråk som modersmål. Sverige var med detta beslut först i världen att erkänna teckenspråket. Det svenska teckenspråket har ett särskilt skydd i språklagen från 2009.
Mer information om Stockholms Dövas Förening finner du på föreningens hemsida, http://www.stockholmsdf.se/.

Bild Stockholms dövas förening
Fr. vänster
David Farkas, vice ordförande
Charlotte Eriksson, Styrelsemedlem
Joakim Hagelin Adeby, Ordförande
Ragnar Veer, styrelsemedlem
Längst fram, Blomsterbarnet Elsa Lundström
Fotograf: Madeleine Råå