ANSÖK OM FLAGGA/FANA

Ansök om flagga/fana
Beställ boken ”Flaggan och fanan”

Flaggan till fler

Som ett led i att sprida användandet av svenska flaggan delar Stiftelsen Sveriges Nationaldag varje år ut ett antal flaggor eller fanor till föreningar och organisationer i landet.
Ett begränsat antal fanor, ca tio stycken, delas ut av H.M. Konungen vid det traditionella firandet av Nationaldagen på Skansen i Stockholm den 6:e juni. Övriga tilldelningar av fanor och flaggor överlämnas vid lokala firanden i respektive kommun eller annat sätt.
Observera att privatpersoner inte kan ansöka om en flagga eller fana.
Här intill hittar du de blanketter du behöver för ansöka om en flagga eller fana.

Ansök om flagga/fana

Ansökan fana. Ansökan från organisation, förening eller motsvarande om tilldelning av svensk fana på Sveriges Nationaldag. Ansökan fana
Ansökan flagga. Ansökan från organisation, förening eller motsvarande om tilldelning av svensk flagga på Sveriges Nationaldag. Ansökan flagga
Observera att endast de föreningar/organisationer som tilldelas en flagga eller fana meddelas.

Lär dig mer om flaggan

Beställ boken ”Flaggan och fanan” om du vill lära dig mer om vår svenska flagga.
Här kan du läsa om alltifrån vilken knop som är bäst att fästa flagglinan i flaggan med, till regler för ceremoniell flaggning av fordon. Förutom detaljerade föreskrifter om flaggans bruk berättar boken lite mer ingående om Sveriges flagga och dess historia. Kontakta oss för att beställa ”Flaggan och Fanan” till en kostnad av 150 kronor inklusive porto och expeditionsavgift.

OM OSS