ANSÖK OM FLAGGA OCH FANA

Ansök om flagga och fana
Beställ boken ”Flaggan och fanan”

Fanan till fler

Som ett led i att sprida användandet av svenska flaggan delar Stiftelsen Sveriges Nationaldag varje år ut ett antal fanor till föreningar och organisationer i landet.
Ett begränsat antal fanor, ca tio stycken, delas ut av H.M. Konungen vid det traditionella firandet av Nationaldagen på Skansen i Stockholm den 6:e juni. Övriga tilldelningar av fanor överlämnas vid lokala firanden i respektive kommun eller på annat sätt.
Observera att privatpersoner inte kan ansöka om en fana.
Här intill hittar du de blanketter du behöver för ansöka om en fana.

Ansök om fana

Stiftelsen har delat ut fanor sedan 1916. Ansökan från organisation, förening eller motsvarande om tilldelning av en svensk fana på Sveriges Nationaldag. Ansökan fana
Ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda före den 1 februari 2024. Observera att endast de föreningar/organisationer som tilldelas en fana meddelas.

ANSÖK OM FLAGGA

Stiftelsen och Riksdagsförvaltningen samarbetar för att sprida kunskap om flaggan som symbol för Sverige och de värden vårt land är förknippat med som demokrati, fred och frihet. Ett begränsat antal flaggor som varit hissade en dag vardera på riksdagshuset kommer att delas ut till föreningar och organisationer som ansöker om att få en flagga. Med föreningar och organisationer kommer stiftelsen att kunna jämföra skolor, universitet samt vård- och omsorgsboenden. Ansökan om flagga ska vara Stiftelsen tillhanda före den 1 februari 2024. Observera att endast de föreningar/organisationer som tilldelas en flagga meddelas.

Lär dig mer om flaggan

Beställ boken ”Flaggan och fanan” om du vill lära dig mer om vår svenska flagga.
Här kan du läsa om alltifrån vilken knop som är bäst att fästa flagglinan i flaggan med, till regler för ceremoniell flaggning av fordon. Förutom detaljerade föreskrifter om flaggans bruk berättar boken lite mer ingående om Sveriges flagga och dess historia. Kontakta oss för att beställa ”Flaggan och Fanan” till en kostnad av 150 kronor inklusive porto och expeditionsavgift.

OM OSS