FLAGGNINGSTIDER

Flagga hellre än låt bli
även om du inte kan alla regler

Signalerar samhörighet

Att flagga är en fin tradition som kan signalera såväl högtider och fest som sorg, såväl i vårt land som för dig och din familj.
Flaggan signalerar också samhörighet med andra svenskar och respekt för våra viktiga grundläggande svenska demokratiska och frihetliga värden.
Har du inte en flaggstång kan du kanske använda en balkong- eller fasadflagga. Utöver våra allmänna flaggdagar kan du naturligtvis ha dina egna flaggdagar och du kan givetvis flagga närhelst du så vill och känner för det!
Flaggan bör hissas klockan 08.00 och halas vid solens nedgång, dock senast kl 21.00. Men för dig som enskild person, för föreningar och civila företag råder en viss frihet att flagga på tider som passar.
Flagga hellre än att låt bli, även om du inte kan följa tiderna full ut!

FLAGGREGLER

Hissa/hala flaggan

Generellt gäller följande flaggningstider: Den 1 mars till den 31 oktober hissas flaggan klockan 08.00. Den 1 november till den 28 (29) februari hissas flaggan klockan 09.00.
Under hela året ska flaggan halas vid solens nedgång, dock senast klockan 21.00. (För nordligaste Sverige under perioden när solen inte går upp, finns särskilda regler, se här intill). Om du vid särskilt festliga tillfällen vill flagga efter mörkrets inbrott bör flaggan vara belyst.
Har du en fasad- eller balkongflagga bör du så långt som möjligt följa flaggningstiderna. Vimpeln är avsedd att pryda flaggstången och får vara hissad dygnet runt.

Nationaldagen är
min bästa flaggdag.
Sverige har gjort
så mycket för mig

Norr om polcirkeln

I nordligaste Sverige – norr om polcirkeln – är flaggreglerna lite mer problematiska under vintersolståndet, då solen inte går upp. Här finns militära riktlinjer, som säger att flaggan hissas kl. 09.00 och nedhalas kl. 11.50 i Kiruna under tiden 7 december – 3 januari. Efter den 3 januari halas flaggan ned några minuter senare varje dag tills tiden stämmer med den normala tidtabellen.