NATIONALDAGEN HISTORIA

Bättre skäl att fira
oss alla finns knappast

Allt mer självklar dag

Sveriges Nationaldag är på väg att ta en allt mer självklar plats som en av våra viktiga svenska högtider. Många av oss vet kanske inte riktigt varför vi firar Nationaldagen – men de två historiska händelser som vi firar är avgörande för vårt land och oss alla:
Den 6 juni 1523 väljs Gustav Vasa till kung i Sverige. Det medförde att Sverige bröt sig ur Kalmarunionen med Danmark och Norge och åter blev ett självständigt land med en egen kung och en ny kunglig dynasti, Vasaätten.
Den 6 juni 1809 skrev riksdagen under den regeringsform som lade grunden för det moderna Sverige. Bättre skäl att fira vår Nationaldag kan knappast uppbringas. Vi har alla alltså riktigt goda skäl att vara riktigt stolta och glada den 6 juni varje år.

 

möjligt för alla att fira

Gustav Vasas kröning blev inledningen på det Sverige som med kungadömen och en starkt centralmakt genom århundradena tog form.
1809 års regeringsform slog fast nya grunder för vårt statsskick på vägen mot vår nutida demokrati vilket lett fram till den moderna och välutvecklade nation Sverige är idag.
Men om händelserna den 6 juni 1523 och den 6 juni 1809 är goda skäl att fira vårt land, så finns det så mycket mer att fira för oss svenskar. Vår natur, vår långa period av fred och frihet, vår industri och kultur, våra städer och arkitektur. Och naturligtvis oss själva.
Nationaldagen är också en sekulär högtidsdag. Det gör det möjligt för alla, oavsett trosåskådning, att sluta upp kring Nationaldagen. Det stärker bilden av ett Sverige byggt på i grunden gemensamma värderingar och demokrati – viktiga grundpelare i vår utveckling.

Samling för Sverige

Våren 1893 hölls den första vårfesten på Skansen i Stockholm på initiativ av Skansens grundare Artur Hazelius. Festen
fick sin avslutning den 6 juni med en stor flaggfest. 1916 konstituerades en styrelse för svenska flaggans dag som ville verka för en nationell samling kring flaggan.
På så sätt blev den 6 juni officiellt den svenska flaggans dag. En dag av samling och samförstånd mellan alla svenskar, oberoende av politisk färg. Därför kan det ses som en naturlig utveckling när flaggdagen år 1983 blev vår officiella nationaldag och från 2005 även nationell helgdag.

rund-gustav-vasa-midsommar