FLAGGREGLER OCH FLAGGTYPER

Reglerna enkla att följa
Behandla flaggan med respekt

Våra flaggregler

Sveriges flagga tillhör alla oss som bor i Sverige och som nationalsymbol ska flaggan förstås behandlas med respekt. Här hittar du grundläggande regler för hur du använder flaggan.
När flaggan är hissad ska det normalt vara ljust ute.
Vimpeln däremot, får vara hissad dygnet runt. Den är avsedd att pryda flaggstången när flaggan inte är hissad. På hissad vimpel ska det blå fältet vara vänt uppåt. Utländsk medborgare som bor i Sverige har, även på Sveriges flaggdagar, full rätt att hissa den egna nationsflaggan. Det får dock bara finnas en nations flagga på varje flaggstång.
Vid dödsfall hissas flaggan på ”halv stång” – vilket betyder 2/3 av flaggstångens höjd. Flaggan hissas då först i topp för att därefter halas till angiven höjd. På kvällen halas flaggan genom att först hissas i topp och sedan halas ned.
Fritidsbåtar får föra svensk flagga alla tider på dygnet när de är under gång.
Efter angöring gäller samma flaggningstider som till lands.

FLAGGDAGAR

När flaggan ska slängas

En flagga som är sliten, trasig eller urblekt bör ej flaggas med. Hur en uttjänt flagga ska förstöras finns inga tydliga regler för. Men grundregeln är att även en kasserad flagga bör behandlas med
respekt och att en gammal flagga inte ska ligga och skräpa eller användas till annat.
Ett sätt är att klippa ner flaggan till enbart blå och gula tygbitar – då är det inte en flagga längre och tygbitarna kan slängas på lämpligt sätt.
Idag rekommenderar man inte att gamla flaggor bränns eftersom de ofta är gjorda av polyester.

 

SÄRSKILDA REGLER FÖR FLAGGAN

Flaggan/flaggans färger används ofta i dekorativt syfte inom reklam- och affärsvärlden.
Flaggan får dock inte användas som ett tecken för själva varan eller tjänsten. Vill man använda flaggan i ett kommersiellt syfte ska man vända sig till Patent- och registreringsverket.

Två flaggtyper, EN VIMPEL

Flaggan är själva flaggduken, den som är avsedd att hissas på stång eller mast. Flaggans storlek varierar beroende på flaggstångens längd, men den ska alltid ha sina lagstadgade proportioner.
Fanan är avsedd att bäras och består därför av en flaggduk fäst vid en stång. Till skillnad från flaggan har fanan fastställda mått. Höjden: 100 cm och längden 160 cm.
Vimpeln består av ett långsträckt band av flaggduk. Svensk vimpel består av ett blått och ett gult fält som smalnar mot spetsen. På allmänna flaggdagar bör vimpeln undvikas, då hissas den svenska flaggan. Till försäljning förekommer även en vimpel med ett gult kors, men denna ska inte användas.