SOLLIDEN SKANSEN 2021

Nationaldagsfirandet 2021

Tillsammans HÖGTIDLIGHÅLLER VI NATIONALDAGEN

Stiftelsen Sveriges Nationaldag ansvarar också i år för det officiella nationaldagsfirandet.
Med de prövningar som landet, tillsammans med en hel värld, gått igenom blir årets nationaldagsfirande både speciellt och viktigt. Firandet utgår, som traditionen bjuder, från Skansen. I år kommer demokratins 100-årsjubileum med allmän och lika rösträtt för kvinnor och män att kunna märkas i programmet.
Även i år vill stiftelsen åstadkomma ett värdigt nationaldagsfirande som ska kunna följas genom tv-sändningen (SVT2 och SVT Play) vad gäller ceremonierna med flagghissning, högtidstal, fanöverlämning, nationalsång och artistuppträdanden.
På så sätt kan vi alla tillsammans uppmärksamma och fira vår nationaldag detta år, även om vi får hålla fysiskt avstånd till varandra. Allmänheten kan tyvärr inte bjudas in som publik på plats.
I sändningen deltar såväl kungaparet som kronprinsessparet, statsministern och riksdagens talman. Högtidstalare i år är förutvarande EU-kommissionär Cecilia Malmström. Också Hans Majestät Konungen kommer att tala till nationen från Kungliga slottet.
Årets program, i vilket ceremoniella delar varvas med artistuppträdanden, kommer att visa upp spännande artister som representerar hela Sverige, såsom Lisa Nilsson, Tousin ”Tusse” Chiza, Malin Byström, José Gonzales och Amanda Ginsburg. Arméns musikkår under hela programmet och avslutar kvällen med tapto från Logården, Kungliga slottet.
Programmet får i år ta något andra former än vi traditionsenligt är vana vid. På samma sätt som 2020 utan större publik och möjlighet att samlas på plats på Skansen är det ändå viktigt och stiftelsens förhoppning att vi skulle kunna bidra till ett värdigt firande den 6 juni under värdskap av riksdagens talman Andreas Norlén, tillika ordförande i Stiftelsen Sveriges Nationaldag. I programmet kommer att uppmärksammas att föreningar och organisationer och andra sammanslutningar varje år får ta emot fanor och flaggor av stiftelsen.
För föreningar som nästa år önskar ta emot en fana av stiftelsen finns möjlighet att redan nu ansöka om en fana.
Ansök gärna redan nu om din förening önskar få en fana
Nationaldagen och sändningen kommer traditionsenligt och under kungaparets värdskap att avslutas med ett i SVT direktsänt tapto från Kungliga slottet med Arméns musikkår.