FLAGGANS HISTORIA

Från militärt tecken till folklig nationalsymbol

Flaggans historia

Den svenska flaggans utseende och roll har förändrats över tid och det var inte förrän år 1906, efter unionsupplösningen med Norge 1905, som den svenska flaggan fick sin nuvarande form och sitt nuvarande utseende. Den svenska flaggan har anor från 1550-talet, från slutet av Gustav Vasas tid. Förlagan tror man var det danska rödvita korsflaggan, Dannebrogen. Färgerna hämtades från lilla riksvapnet med dess tre gyllene kronor i ett blått fält. Ett tecken som under 1400-talet ofta brukats som fälttecken för svensk trupp, både till lands och till sjöss. Flaggan användes i första hand av kungen och hans krigsmakt, främst flottan. Från Gustaf II Adolfs tid, 1620-talet, finns det bildbevis för att blågula korsflaggor fördes på svenska skepp. Flaggorna var antingen tvärskurna eller försedda med tungor, grunden till den tretungade örlogsflaggan.

NATIONALDAGEN HISTORIA

Sveriges första flagglag

I vår första flagglag, från 1663, bestämdes att flaggan med tre tungor enbart fick användas av örlogsfartyg. Privata handelsfartyg fick nöja sig med den tvärskurna varianten. Till lands hissades den tretungade flaggan vid militära anläggningar, men även vid kungsgårdar och liknande.
Under den svensk-norska unionen 1814 till 1905 var båda nationernas flaggor försedda med ett unionsmärke.
När svårigheterna att hålla ihop unionen blev allt mer påtagliga växte en svensk nationalism sig allt starkare och den svenska flaggan utan unionsmärke användes av allt fler svenskar. Flaggfester på Skansen från och med 1893 och Stockholmsutställningen 1897 bidrog till populariteten. I och med unionskrisen 1905 och brytningen med Norge blev flaggan enbart blå/gul, utan unionsmärke – och fick därmed det utseende den har än idag.

Flaggan blir flaggan

1906 kom en ny flagglag, som för första gången skapade fasta regler för flaggans proportioner och färgnyanser. Nu fastslogs också, att den tretungade flaggan endast skulle användas av kungahuset och av krigsmakten.
Från 1916 har vi firat Svenska Flaggans Dag den 6 juni. Dagen har historisk förankring. Den 6 juni 1523 under riksmötet i Strängnäs valdes Gustav Vasa till Sveriges kung och den 6 juni undertecknades 1809 års regeringsform, den som gav oss så många viktiga medborgerliga rättigheter: samvetsfrihet, tryckfrihet och säkerhet till person och egendom. Första världskrigets isolering, parlamentarismens genombrott och många av våra livaktiga folkrörelser bidrog till flaggans popularitet. I hemmen togs bordsflaggor i bruk och det blev vanligt med fasadflaggor. Flagglagen moderniserades 1982. Året efter, 1983, fick också Svenska Flaggans Dag rang av nationaldag – den dag då vi hälsar nya medborgare välkomna och då hyllar Sverige som en fri nation med fritt statsskick.

NATIONALDAGEN